hur.cn - 华软网

 热门搜索

怎样生成交叉报表

  作者:未知    来源:网络    更新时间:2018/10/12
有一存储进程生成以下结果
aa q1  1
bb q2  2
aa q2  3
bb q1  4
..  .. ..
怎样作成如
   q1   q2
aa 1    3
bb 4    2
的报表

------华软网友回答------
有交叉表的向导
------华软网友回复------
col1 col2  col3
aa   q1    1
bb   q2    2
aa   q2    3
bb   q1    4

新建crosstab类型DW,设置col1 列为 row, col2 列为 column, col3列为data 

     
华软声明:本内容来自网络,如有侵犯您版权请来信指出,本站立即删除。