hur.cn - 华软网

 热门搜索

 • 授权方式: 金币下载
 • 支付金币: 5个
 • 金币充值: 点击查看
 • 下载方法: 点击查看
 • 源码大小: 25840 KB
 • 评分等级: ★★★
 • 源码类别: 金币下载
 • 运行环境: WinXP/NT/Vista/Win7
 • 整理录入: 琳子
 • 更新时间: 2004/9/2 12:03:52

源码介绍    


源码解压后136M

 

部份截图
目 录                                                                 ...1

序    言                                                                  ...4

手册惯例:                                                                 ...4

第一章    系统装置指南                                                    ...5

第一节    系统运行环境                                                    ...5

第二节    软件配置                                                        ...6

第三节    系统装置指南                                                    ...6

第二章    第一次运用本系统                                               ...11

第三章    帐套维护                                                       ...11

第一节    建立帐套                                                       ...13

第二节    删除帐套                                                       ...15

第三节    帐套修改                                                       ...15

第四节    进入系统                                                       ...15

第四章    初始设置                   


上一源码:普某ERP系统
下一源码:创某医院管理系统(三个版本)

下载地址    

 • PB连锁药店GSPPB

下载说明

 • 为防止盗链,本站资源部分有解压密码,解压密码点击查看
 • 如果您发现该资源不能下载,请通知管理员;
 • 为了保证您快速的下载,推荐使用迅雷或网际快车等专业工具下载;
 • 为确保所下资源能正常使用,请使用WinRAR v3.80或以上版本解压本站资源;
 • 本站所收集的下载资源均来源于网络,如果有侵犯您的版权,请来信告知,我们会马上处理;
 • 本站所提供的资源仅供学习和研究,请勿用于商业用途,请在下载后24小时内删除;
 • 本站不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害!